UAB „KURŠASTA“ POLITIKA

UAB „KURŠASTA“ – viena didžiausių ir seniausių įmonių Skuodo rajone (įkurta 1950 m.). Per ilgametę praktiką mūsų kolektyvas paliko gilius pėdsakus, kuriant Skuodo rajono infrastruktūrą, melioruojant žemę, tvarkant aplinką (nutiesti nauji ir modernizuoti keliai, tiltai, inžineriniai tinklai, pastatyta dauguma rajono hidrotechninių statinių, suremontuoti viešosios paskirties bei kultūros paveldo objektai ir t.t.). Nėra rajone įmonės ar gyventojo, kurie nesinaudotų mūsų transporto, kelių ir statybinės technikos paslaugomis, paslaugomis tvarkant gatves, žemės sklypus, remontuojant pastatus ir t.t. Savo patirtimi, dėmesiu ir požiūriu į darbą Bendrovė užsitarnavo klientų ir visuomenės pasitikejimą.

Svarbiausi Bendrovės tikslai:

  • plėsti užimamas pozicijas rinkoje, didinti veiklos rezultatyvumą ir išlaikyti patikimo partnerio įvaizdį;
  • būti suagia aplinkai, darbuotojams ir kitoms suinterisuotoms šalims.

Pagrindinės priemonės tikslams siekti:

  • sukūrėme ir įdiegėme integruotą Kokybės, aplinkosaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemą pagal standartus LST EN ISO 9001:208, LST EN ISO 14001:2005 ir OHSAS 18001.
  • siekiame būti profesionaliausi ir geriausi savo paslaugų teikėjai regione.
  • sustiprinome dėmesį aplinkosaugai, darbuotojų saugai ir sveikatai. Pradėjome atidžiau planuoti gamybos sąnaudas, taupiai ir racionaliai naudoti išteklius.
  • plėtojame naują personalo valdymo sampratą. Darbuotojams sudarėme geresnes galimybes mokytis, siekti vis didesnės atsakomybės ir pripažinimo.
  • veiklos trūkumams šalinti pirmenybę teikiame prevencinėms priemonėms.

Periodiškai (ne rečiau kaip kartą per metus) vadovybės pasitarimuose analizuojame Kokybės, aplinkosaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos efektyvumą, rengiame priemones vis aukštesniems tikslams siekti, skiriame išteklius jų įgyvendinimui.
Įsitikinęs, kad visi Bendrovės darbuotojai supranta ir laikysis šios politikos nuostatų.

MŪSŲ DEVIZAS

Mes privalome susikurti sau ritmingą darbą ir geresnį gyvenimą